fbpx

AMBITIE 3. WE ZORGEN VOOR ELKAAR

Omzien naar elkaar en zorg voor elkaar zit in ons DNA!

Wij vinden dat “goede” hulp- zorgverlening eenvoudig en dichtbij toegankelijk dient te zijn. In iedere dorpskern dient hulp beschikbaar te zijn.De geboden hulp en zorg zijn afgestemd op de individuele hulp- en zorgvraag. Daarmee kunnen mensen op eigen wijze inhoud en vorm blijven geven aan hun leven. Daarbij dienen we het volgende niet uit het oog te verliezen, een menselijke maat benadering, een effectieve hulp en of zorg. En betaalbaar, waardoor het voor de gemeente mogelijk wordt de kwaliteit en de bereikbaarheid in stand te houden.

WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

  • De jeugd- ouderen- en sportvoorzieningen in stand houden en initiatieven voor uitbreiding positief bekijken.
  • Het voeren van een accommodatiebeleid waarbij de jeugd-, ouderen-, sport-en wijkvoorzieningen intensiever en integraler gebuikt worden.
  • De functie van de wijksteunpunten De Lindenhof, De Schakel en Theresiahuis versterken.
  • Wij willen onze inwoners vitaal en actief houden. Dit doen we door een gezonde leefwijze te promoten, door ervoor te zorgen dat sport- en beweegvoorzieningen voor alle leeftijden aanwezig zijn en gebruikt worden en door het stimuleren van sociale en culturele activiteiten.
  • Voor degenen die (jeugd)zorg nodig hebben, willen we een goede en laagdrempelige toegang tot de gevraagde hulp en zorg.
  • Het gemeentelijk wijkteam is voor ons belangrijk om de juiste hulp en zorg te kunnen leveren en de kosten in de hand te houden.
  • Wij geven hulp bij het formuleren van iemands hulp- en zorgvraag door het aanstellen van een “onafhankelijke cliëntondersteuner”.
  • Ondersteuning bieden aan mantelzorgers (jong en oud) en vrijwilligers die mensen helpen bij hulp- en zorgvragen.
  • Een intensieve samenwerking aangaan met de regio om de juiste zorg te kunnen leveren.
  • Bestrijden van eenzaamheid bij alle leeftijden door ondersteuning en actief helpen opzetten van activiteiten zoals wandelen, koken, samen eten etc. door maatschappelijke organisaties en vrijwilligers-initiatieven.