fbpx

AMBITIE 1. IEDEREEN MOET KUNNEN WONEN

Ook in Opmeer is het niet mogelijk voor iedereen die dat wil om een (eigen) woning te huren of te kopen. Helaas zijn er te kort woningen, worden de woningen duurder en duurder en daarom kunnen de inwoners van Opmeer bijna geen woningen meer huren of kopen in hun eigen gemeente. Deze situatie is onwenselijk. Progressief Opmeer gaat zich volop inzetten om hier iets aan te doen. Starters, jongeren en ouderen moeten kunnen blijven wonen in hun eigen gemeente.

Bouwen, bouwen, bouwen is dan vaak het credo. Maar is dat alleen de oplossing? Het is een deel ervan. Het gaat erom dat woningen betaalbaar zijn en blijven en dat er doorstroming gaat plaatsvinden, waarmee de vastgelopen woningmarkt weer op gang komt. Zo moet het mogelijk zijn voor ouderen om kleiner te gaan wonen, waardoor woningen beschikbaar komen voor gezinnen.

Bouwen, prijsbeheersing en doorstroming. Dat is onze inzet om meer woonmogelijkheden te krijgen voor onze jongeren, starters, gezinnen en ouderen. Het gaat dan om huur -en koopwoningen. Opmeer kan dit stimuleren met zijn eigen woningbedrijf.

Het woningbedrijf is voor de gemeente erg belangrijk om voldoende sociale huurwoningen te hebben en om dit aantal uit te kunnen breiden. Het woningbedrijf moet financieel gezond blijven om te kunnen blijven investeren in woningen en daarnaast ook in de verduurzaming van de woningen.

Wij willen samenwerken met maatschappelijk betrokken projectontwikkelaars om de komende jaren met hoge prioriteit woningen te bouwen. In diverse prijsklassen; koop- en huuurwoningen; sociale woningbouw en voor andere doelgroepen.

De nood is hoog.
De tijd is kort. Dus snelheid is geboden.
De woningbouw heeft onze hoogste prioriteit. Daarom hebben wij het afgelopen jaar de ontwikkelingen gestimuleerd en op gang gebracht van o.a. de herontwikkeling van het Scheringa Museum; de herontwikkeling van het centrum van Opmeer met huurappartementen voor senioren; de ontwikkeling van het Bik-terrein met 60 woningen; de bouw van een Knarrenhof in Opmeer en de herontwikkeling van de oude huishoudschool en het oude Zandhove. Deze snelheid van handelen willen wij doorzetten in het nieuwe college.

WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

  • Wij gaan ons inzetten voor meer woningen ten behoeven van jongeren, starters en ouderen.

  • Wij stimuleren actief de herontwikkeling van woningbouwlocaties binnen het bebouwde gebied.

  • Wij starten de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie in Hoogwoud.

  • Een terrein beschikbaar stellen, waarop tijdelijk kleinschalige huurwoningen voor jongeren worden neergezet.
  • Beleid om prijsopdrijving tegen te gaan middels zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding.
  • Realisatie van ouderenwoningen/Knarrenhoven in de dorpskernen.
  • Samenwerken met maatschappelijk betrokken ontwikkelingsbedrijven voor de nieuwbouw van betaalbare woningen voor diverse doelgroepen.
  • Het gemeentelijk woningbedrijf vergroot het de eigen woningvoorraad met minimaal 40 stuks.