fbpx

AMBITIE 2. AANTREKKELIJK LEVEN IN VITALE DORPSKERNEN

De leefbaarheid van onze dorpskernen wordt bepaald door een samenspel van factoren:

 

 1. Hoe een kern eruitziet: de kwaliteit van de woningen, de openbare ruimte, de hoeveelheid groen, de speelvoorzieningen, de winkelvoorzieningen, de sportmogelijkheden en de dienstverleningsvoorzieningen.
 2. De sociale kenmerken in een kern: de onderlinge betrokkenheid, de informele zorg voor elkaar, vrijwilligerswerk, school- en verenigingsleven.
 3. Een veilige woonomgeving: de mensen wonen fijn en veilig in hun dorp. Ze hebben geen last van verkeersonveilige situaties, overlast en een onveilig gevoel.
 4. De eigen initiatieven van bewoners en dorpsraad: in de dorpskern moet ruimte zijn voor eigen initiatief. Mede-eigenaarschap – waarin vrijwilligers samen met de gemeente plannen ontwikkelen en beheren- wordt gestimuleerd. 

WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

Voor de kern Spanbroek/Opmeer

Stimuleren van de herontwikkeling van de dorpskern Opmeer/Spanbroek.
Wij maken er een mooie dorpskern van, waar mensen komen winkelen, iets kunnen eten en drinken en graag verblijven.
Dat doen wij door concreet werk te maken van de herontwikkeling van de dorpskern:

 • Herinrichting gebied Burgemeester de Leeuwplein tot (voormalige) Verstriade.
 • Realiseren dorpsplein en inrichten van een mooi openbaar en autoluw gebied tussen de nieuw te bouwen winkel (Koenis-terrein) en de voormalige Rabobank.
 • Herinrichting van het gebied waar de nieuwe supermarkt (Koenis-terrein) wordt gerealiseerd richting de Breestraat.
 • Herinrichting van het diaconie-terrein met een verenigingsgebouw, gezondheidscentrum, Knarrenhof en (beweeg)park.
 • Realiseren IKC en een nieuwe bibliotheek.
 • Herinrichting van de vrijkomende schoollocaties bij het Ruimteschip en De Akker met groen en betaalbare woningen.
 • Centrum van Opmeer/Spanbroek verkeersluw en veilig maken.
 • Vergroenen wijken in Spanbroek/Opmeer.
 • In stand houden van cultuurkerkje ’t Kerkhuys.
  Voor de dorpskern Hoogwoud
  • Een oplossing realiseren voor de verkeersdruk richting tuincentrum de Boet, waarbij de verkeerdruk op de Herenweg vermindert.
  • Behouden van een jeugdbibliotheek in het nieuwe IKC.
  • Herinrichting van de vrijkomende schoollocaties bij de Adelaar en St. Wulfram met groen en betaalbare woningen.
  • Herinrichting van de Burgemeester Hoogenboomlaan.
  • Woningbouw d.m.v. een uitbreidingslocatie in het landelijk gebied.

  • Realisatie van een CPO project voor starters en/of ouderen.

  Voor de kern De Weere
  • Ontwikkelen van een plan voor ca. 10 seniorenwoningen
  • Ondersteunen van de realisatie van het reeds vergunde CPO-project in het Boranka-pand.
  • Verbeteren oversteekplaats bij basisschool Peter Canisius.
  Voor de kern Aartswoud
  • Onderzoeken van de woningbouwmogelijkheden.

  • Omvormen van camping de Bongerd van recreatiebestemming naar woonbestemming.
  Voor de kern Wadway
  • Ondersteunen van de ontwikkeling van een dorpshuis bij het kerkje Wadway.
  • In stand houden van theaterkerkje Wadway.
  Voor alle kernen
  • De groene omgeving in stand houden en waar mogelijk uitbreiden met oog voor soortenrijkdom.
  • In alle kernen en buitengebieden bloeiende bermen en gazons ten behoeve van een gezonde insectenpopulatie.
  • In stand houden van sport- en recreatiepark De Weyver als belangrijke voorziening voor de hele gemeente en de daarop liggende sport-, cultuur- en jongerenvoorzieningen.
  • De speelvoorzieningen in stand houden.
  • Zorgen voor voldoende werkgelegenheid in de gemeente Opmeer. Ondernemers, bedrijven en middenstand in Opmeer dienen te worden ondersteund in hun plannen.
  • Realisatie van bedrijventerrein de Veken 4.

  ECONOMIE

  Een gezonde economie zorgt mede voor een vitale gemeenschap.

  Het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente zelf dient toe te nemen, waardoor mensen in de eigen gemeente werk kunnen vinden. Opmeer Progressief zet zich in voor een gezond ondernemersklimaat. Daarbij is er nadrukkelijk steun voor ondernemers die maatschappelijke verantwoord en duurzaam ondernemen. Dit zijn grote en kleine ondernemers, ZZP-ers, MKB-ers, winkeliers, horeca, agrarische en toeristische ondernemers.

   WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

   • Ontwikkelen bedrijventerrein de Veken4.
   • Bedrijventerrein de Veken 1-3 aansluiten op Veken4 en duurzaam maken.
   • Ontwikkelen centrumvisie Opmeer en de positie van detailhandel daarin.
   • Aandacht voor behoud van ondernemers in de kern Hoogwoud.
   • Ondersteunen van ondernemers bij verduurzaming van hun bedrijven.
   • Stimuleren van en ondersteunen startende bedrijven,
   • Samen met recreatieondernemers een visie ontwikkelen over de recreatieontwikkeling en de mogelijkheden voor recreatieondernemers en vervolgens deze visie tot uitvoer brengen.
   • Samen met agrarische ondernemers een visie ontwikkelen over de agrarische ontwikkeling, met name in relatie tot verduurzaming van de sector.
   • Actief organiseren van frequente ondernemersbijeenkomsten voor kennisuitwisseling en bespreken van ontwikkelingen.