fbpx

Een verkiezingsprogramma met ambitie

Iedereen in Opmeer moet kunnen wonen en leven in vitale dorpen waar we zorgen voor elkaar, werken aan een beter milieu en een duurzame toekomst en dat alles in een groen en aantrekkelijk landschap met een bereikbaar bestuur.  

AMBITIE 1

IEDEREEN MOET KUNNEN WONEN

Bouwen, prijsbeheersing en doorstroming. Dat is onze inzet om meer woonmogelijkheden te krijgen voor onze jongeren, starters, gezinnen en ouderen. Wij willen woningbouw in alle dorpskernen, een uitbreidingswijk in Hoogwoud en een locatie met tijdelijke woningen voor jongeren.

AMBITIE 2

LEVEN IN VITALE DORPEN

Wij houden alle dorpskernen in Opmeer vitaal en leefbaar door voorzieningen, verenigingsleven en vrijwilligerswerk te ondersteunen. Wij zetten ons in voor een gezond ondernemersklimaat, met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemerschap.

AMBITIE 3

WE ZORGEN VOOR ELKAAR

Kwalitatieve goede, juiste en bereikbare zorg dient er te zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Wij stimuleren activiteiten die mensen vitaal en gezond houden. De zorgkosten worden door de gemeente zo laag mogelijk gehouden door een efficiënte organisatie, samenwerking met de regio en transparante verantwoording van de zorguitgaven.

AMBITIE 4

WERKEN AAN EEN BETER MILIEU EN EEN DUURZAME TOEKOMST

Opmeer Progressief vindt dat we ons volop moeten inzetten voor een beter milieu en duurzaamheid. Dat kan niet snel genoeg. Er moet een tandje bij om af te raken van de fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Nu investeren voorkomt grote investeringen later om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden. De energietransitie, transitievisie warmte, klimaatbestendige woonwijken en circulaire economie zijn speerpuunten van het klimaatbeleid.

AMBITIE 5

IN EEN GROEN EN AANTREKKELIJK LANDSCHAP

Ons landschap is een waardevol landschap. Het is geen museum maat blijft in ontwikkeling met behoud van de waarden. Dit doen wij samen met agrariers, recreatieondernemers en de bewoners van Opmeer.

AMBITIE 6

MET EEN BEREIKBAAR BESTUUR

Opmeer ontwikkelt zich tot een gemeente die weet wat zelf wel en niet gedaan kan worden. In nauwe samenwerking met de regio Westfriesland worden taken gedaan die Opmeer niet meer zelf of alleen samen kan doen. Er is grote betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkeling van de gemeente en de realisatie van de ambities in de Toekomstvisie 2030. Keuzes worden gemaakt om financieel gezond te blijven.