fbpx

AMBITIE 5. EEN GROEN EN AANTREKKELIJK LANDSCHAP

De gemeente Opmeer is trots op haar specifieke, groene en open leefomgeving. Wij willen dit landschap behouden en goed beheren. Niet als een museum, maar als een landschap in ontwikkeling met behoud van zijn karakteristiek. Dit vraagt dan wel speciale aandacht bij de opgaven waar we voor staan: de energietransitie, de ontwikkeling van de agrarische sector en het toerisme. Ontwikkelingen stimuleren wij, als die goed inpasbaar zijn in het landschap.

WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

  • Samenwerking met de andere West-Friese gemeenten om ons landschap goed te beheren. Dit vraagt om duurzame investeringen.
  • Wij betrekken de agrarische sector bij het behoud en de ontwikkelingen van ons landschap, waarbij de biodiversiteit van het landschap wordt bevorderd.
  • We promoten duurzame landbouw waarbij agrariërs mede-eigenaren zijn en ruimte krijgen voor transformaties in hun bedrijfsvoering naar duurzame bedrijven. Het “erf van de toekomst” wordt daarbij vormgegeven op een dusdanig wijze dat het recht doet aan het landschap, duurzaamheid en bedrijfsontwikkeling.
  • Het landschap in Opmeer (en West-Friesland) is aantrekkelijk om te verblijven. Het Is een mooi wandel- en fietsgebied. Tevens is het uitvalsbasis voor dagtrips naar de stranden, IJssel- en Markermeer, de kustplaatsen en grote steden als Alkmaar en Amsterdam. Dat biedt kansen voor toeristische (kleinschalige) ondernemers.
    Wij bevorderen samen met deze toeristische ondernemers de ontwikkeling van verblijfrecreatie op een dusdanige wijze dat het inpasbaar is in het landschap. Geen grootschalige toeristenparken, maar bijzondere verblijfsplaatsen als uitvalsbasis voor de ontdekking van West-Friesland en veel meer.
  • Wij bevorderen de ontdekking van ons landschap door de ondersteuning van de westfriese stalletjes, het ontwikkelen van de wandel- en fietsmogelijkheden en door het stimuleren van ondernemers die activiteiten opzetten om het landschap te beleven.
  • Wij hechten veel waarde aan een goed overleg met het Waterschap voor een juiste en goede waterhuishouding binnen onze gebieden.
  • Wij zien erop toe dat de afspraken over het terugplanten van bomen na de verbreding van de AC de Graafweg (110% van wat er was) nagekomen worden.