fbpx

AMBITIE 6. EEN BEREIKBAAR BESTUUR

Opmeer is een zelfstandige gemeente met een gemeentebestuur dat dicht bij de mensen staat, direct aanspreekbaar is en weet wat er leeft onder de inwoners.

Als een kleine zelfstandige gemeente zullen we steeds de balans moeten zoeken om de dienstverlening kwantitatief en kwalitatief op orde te houden en tegelijk de lokale woonlasten aanvaardbaar te houden. Er komen steeds meer taken richting gemeente, er wordt steeds meer specialisme gevraagd en er wordt meer participatie gevraagd bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Dat vraagt om keuzes om de gemeente financieel gezond te houden. Dat hebben wij gedaan de afgelopen 2 jaar en blijft nodig. Opmeer Progressief wil een gemeentebestuur dat realistisch is, keuzes durft te maken en inwoners serieus neemt. De gemeente is betrouwbaar, komt afspraken na, en weegt belangen op een rechtvaardige, weloverwogen en transparante manier af.

Opmeer kan als kleine zelfstandige gemeente niet alles zelf doen en dient nauw samen te werken met de andere gemeenten in Westfriesland. Daarom zullen er keuzes gemaakt moeten worden wat Opmeer wel en niet zelf doet en wat dit betekent voor een sluitende gemeentebegroting.

WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

  • Wij willen de participatie van inwoners bij de besluitvorming vergroten. Dat vraagt om een verbeterde wijze van vergaderen van de gemeenteraad, een bereikbaar college van B&W en een toegankelijke gemeentelijke organisatie.
  • Bij belangrijke vraagstukken zijn er participatietrajecten voorafgaand aan besluitvorming.
  • Opmeer Progressief wil deelnemen in een daadkrachtig college dat invulling geeft aan onze ambities om keuzes te maken, samen te werken met de regio, en open staat voor participatie.
  • Een wekelijks inloopspreekuur van het college.
  • Een organisatievisie opstellen en implementeren voor een modern gemeentelijk apparaat dat aansluit bij de ambities in de toekomstvisie. Wij streven een gemeentelijke organisatie na van voldoende omvang en kwaliteit die onze inwoners de diensten biedt die nodig zijn. Daarvoor dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn.
  • Wij begroten realistisch en op basis van een gedegen belangenafweging.
  • In alle kernen is er een Dorpsraad.