fbpx

Sociaal Domein en wonen in Opmeer

Voor de gemeente Opmeer is februari een bewogen maand geweest. Zo hebben wij de presentatie over de opwek van duurzame energie gehad, waar gelukkig veel mensen op af kwamen. Daarna is de besluitvormende vergadering van het sociaal domein geweest. Tot slot is het plan van aanpak voor tijdelijke woningen in Opmeer nog gepresenteerd. Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Wij zijn tevreden met de vooruitgang die er wordt geboekt.

Sociaal Domein

Op 16 februari was de besluitvormende vergadering van de raad over het Sociaal Domein. Twee amendementen en twee moties zijn van ons unaniem aangenomen. Daar zijn wij blij mee. Daarmee heeft het beleid op Sociaal Domein een verdieping en extra kracht gekregen in de uitvoering van de plannen. Met voor ons de belangrijkste toevoeging van een nieuw hoofdstuk, namelijk kerndoel 5, specifiek gericht op onze ouderen in Opmeer. Er komt dus een nota ouderenbeleid (waar we ons al jaren hard voor hebben gemaakt), die in samenspraak met direct belanghebbenden, burgers, organisaties en belangstellenden, wordt ontwikkeld.

Wonen in Opmeer

Het college heeft een plan van aanpak gemaakt om tijdelijke woningen voor aandachtsgroepen en jongeren te realiseren. Besloten werd om als eerste locatie het honden-uitlaatveld bij de Weijver te onderzoeken over wat daar mogelijk is. Dit voornemen werd aan de gemeenteraad gepresenteerd op een openbare avond. Daarbij werden omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd, zodat zij van het begin af aan betrokken worden.

Bij de presentatie van het plan van aanpak werd duidelijk dat er, naast de realisatie van woningen voor Opmeerders (700 woningen), ook woningen nodig zijn voor het huisvesten van doelgroepen. Dat zijn bijvoorbeeld statushouders (door het rijk verplicht), mogelijk asielzoekers (als asielcentra vol blijven) en Oekraïners (als de oorlog voort duurt).

Daarnaast wil het college snel woningen beschikbaar hebben voor jongeren.
Woningen die er gaan komen maar nu nog niet zijn. De verdeling van de tijdelijke woningen is 50% voor de doelgroepen en 50% voor de jongeren/bewoners van Opmeer. Het gaat om kwalitatieve goede woningen en geen Tiny houses of keten.

Communicatie en misinformatie

Het moet mij van het hart dat voorafgaand aan de informatieavond door misinformatie op social media een verkeerd beeld is geschetst over het plan van aanpak woningbouw voor aandachtsgroepen. Mensen speculeren en geven vroegtijdig hun mening op basis van onjuiste informatie. Tijdens en na de presentatie werd duidelijk waar onjuiste informatie toe kan leiden. In dit geval leidde dat namelijk tot misverstanden over de komst van vele doelgroepen, gehuisvest in vele containers. Hieruit blijkt hoe belangrijk een goede en juiste communicatie is.

Opmeer kenmerkt zich door omzien naar elkaar, een groot bloeiend verenigingsleven en saamhorigheid. Daar mogen we trots op zijn!

Jan van Lieshout

fractievoorzitter Opmeer Progressief

PvdA/GroenLinks