fbpx

Zonnevelden in de gemeente Opmeer

De afgelopen maanden zijn er veel nieuwsberichten rondom het thema zonnevelden in de media verschenen. In Opmeer zouden grootse plannen liggen voor het plaatsen van zonnevelden, welke dan ‘ten koste’ zouden gaan van de ‘kostbare’ landbouwgrond, zo wordt geschreven.

Allereerst ben ik blij dat er steeds meer aandacht komt voor het thema duurzaamheid en dat burgers zich betrokken voelen bij het onderwerp! Zeker als het gaat over aanpassingen in de openbare ruimte, is het belangrijk dat er een goed debat wordt gevoerd.

Als Opmeer Progressief begrijpen wij dat zon op land niet de voorkeur heeft voor veel mensen. Als de doelstellingen gehaald zouden kunnen worden met enkel zon op dak, dan zouden wij daar ook direct voor tekenen. Echter is dat niet het geval. Momenteel wordt berekend wat precies het potentieel is in de gemeente Opmeer.

Zoals gezegd wordt het met enkel zon op dak een lastig verhaal om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Ieder dak is anders, dakeigenaren hebben verschillende wensen en ideeën en daarbij komt ook nog de netproblematiek kijken. Aansluiten op het net is voor de grotere daken steeds opnieuw een uitdaging. Met andere woorden: wat Opmeer Progressief betreft kan er niet gewacht worden met zon op land.

Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook wij willen niet dat zonnevelden het landschap domineren, maar gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. Er zijn genoeg voorbeelden van zonnevelden die netjes zijn weggewerkt en die de grond weer tot leven brengt! Zonnevelden op voormalige landbouwgrond kunnen de natuurwaarden verhogen omdat de bemesting en bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn. Uiteraard hebben zonnevelden ook nadelen, maar die kunnen worden beperkt door het stellen van voorwaarden. De gemeenschap moet goede kaders stellen zodat de zonnevelden succesvol zijn. Als inwoners kunnen wij invloed uitoefenen op wat wij belangrijk vinden bij zonnevelden!

Daarom is het belangrijk dat u meedenkt over de beleidskaders wind- en zonne-energie in Westfriesland. Op dinsdag 14 februari 2023 wordt door de gemeente Opmeer een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij u uw vragen kunt stellen en een reactie kunt geven over deze beleidskaders. Deze reacties worden dan meegewogen in het definitieve besluit.

Persoonlijk zou ik ervoor pleiten dat we op elke geschikte plek zonne-energie opwekken. Alle potentie die er ligt voor zon op dak moet benut worden, voor zon op land ligt dat uiteraard anders. Het landschap kan niet vol liggen met zonnepanelen, dat zou zonde zijn. Maar als we de doelstellingen willen behalen, moeten we daar ons best voor doen. Daar hoort óók zon op land bij.

Denkt u met ons mee?

Bram Groenland

Fractielid Opmeer Progressief

PvdA-GroenLinks

info@opmeerprogressief.nl