fbpx

FIJNE FEESTDAGEN

Beste inwoners van Opmeer,

In het algemeen kun je stellen dat we een moeilijk jaar achter de rug hebben.

En ik zou oprecht willen zeggen: “in 2023 wordt het echt beter”. Echter gezien de internationale ontwikkelingen durf ik dat niet te zeggen. Dus is het goed om elkaar in deze tijd scherp in de gaten te houden en te ondersteunen waar dat kan. Een houding die goed bij de Kerst past: warmte, licht en vrede. Deel dit samen!

Gelukkig zijn er binnen ons dorp een hoop positieve ontwikkelingen gaande.  

Een kleine terugblik

De gemeentelijke verkiezingen in maart verliepen goed. Ten eerste omdat de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks resulteerde in een zeer gemotiveerd samenwerkingsverband ‘Opmeer Progressief’. De raadszetels verdubbelden en we kwamen met twee afgevaardigden in de Raad. Bovendien gingen coalitiegesprekken zo goed, dat wij onderdeel werden van die coalitie en wethouder Ter Veen zijn goede werk kon voortzetten.

Er kwam een goed coalitieprogramma, waarin onze 6 speerpunten zijn verwoord: versnelling woningbouw, vitale dorpskernen, extra zorg voor elkaar (binnen het sociaal domein de bestaanszekerheid waar we al eerder over schreven), bereikbaar bestuur, beter en duurzaam milieu en bescherming van ons landschap. Ik ben blij met wat we tot nu toe al hebben bereikt, met name op het gebied van woningbouw.

In 2023 komen er in Opmeer zo’n 200 woningen bij (Scheringa museum, de BIK locatie en woningen van het gemeentelijk woonbedrijf). In de jaren die volgen wordt er doorgebouwd. Per 1 januari is er daarom een ontwikkelteam woningbouw, wat er voor gaat zorgen dat alle plannen (in totaal zo’n 800-900 woningen) gerealiseerd worden. 

In de laatste gemeenteraadsbijeenkomst van het jaar hebben wij ingestemd met de aanstelling van dit ontwikkelteam. Een voorstel van een paar gemeenteraadsfracties om eerst 3/4 jaar na te denken over prioritering hebben wij samen met de coalitiepartijen afgewezen omdat dit een vertraging is, waar wij juist willen versnellen en aan de slag gaan.

2023

De wereldproblematiek hebben wij niet in de hand, maar daar moeten we wel mee dealen. Laten we het dus goed leefbaar voor elkaar maken en houden, en elkaar daarin ondersteunen.

Voor de lokale politiek blijven wij ons als PvdA-GroenLinks ook in 2023 positief inzetten voor de inwoners van Opmeer. Al zijn we ons bewust het niet iedereen naar de zin te kunnen maken.

Natuurlijk hopen wij dat u, en ook jongeren, zich bij ons aansluiten in het komende jaar. In 2023 gaan we belangrijke besluiten nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Besluiten die van groot belang zijn voor onze jongeren om een leefbare wereld aan hen door te geven. Dat zijn moeilijke besluiten maar met een groot doel. Denk actief met ons mee.

Wij wensen u een zalig en fijn Kerstfeest met letterlijk en figuurlijk veel warmte, een goede en veilige jaarwisseling en al het goede wat wenselijk is voor 2023.

Namens de fractie Opmeer Progressief,

Jan van Lieshout 

Fractievoorzitter

PvdA-GroenLinks