fbpx

SAMEN VERDER BOUWEN

Opmeer Progressief is de lokale samenwerking van progressieve partijen in Opmeer.

 

Onze beweging is het initiatief van PvdA en Groen Links in Opmeer.
Opmeer Progressief verbindt alle inwoners van Opmeer die een progressief, duurzaam en sociaal beleid willen. Ook in Opmeer.

 
Wij vragen uw inbreng voor het coalitieakkoord. De formerende partijen CDA, VVD en PvdA/GroenLinks horen graag wat u belangrijk vindt voor Opmeer.

GEEF UW INBRENG

Opmeer Progressief wil een Opmeerse samenleving:

  • Waar mensen naar elkaar omkijken, respect hebben voor elkaar en solidair zijn.
  • Waar niemand om welke reden dan ook wordt uitgesloten.
  • Waar mensen oog hebben voor de huidige maatschappelijke vraagstukken zoals de klimaatverandering, de wooncrisis en de toenemende zorgvraag.
  • Waar de leefbaarheid en vitaliteit van de eigen dorpskernen in stand blijft.
  • Waar het gemeentebestuur op een realistische, open en transparante wijze de inwoners betrekt bij besluitvorming en uitvoering.

Breng uw inbreng aan het coalitieakkoord.

De formerende partijen CDA, VVD en PvdA/GroenLinks roepen de gemeenschap van Opmeer op input te leveren voor het coalitieakkoord. Daartoe wordt per donderdag 21 april 2022 via de websites en socials van de partijen de mogelijkheid geboden. De mogelijkheid om een reactie te geven loopt tot en met donderdag 28 april 2022. 

Klik op onderstaande knop om het formulier in te vullen.